Byggnation av avloppsanläggningar med slamavskiljare och infiltration eller markbedd,
även reningsverk tillhör den typen av arbete som är mest förekommande.
 
För de som är intresserade av ett mera miljövänligt alternativ kan vi rekomendera ett växtbaserat,
biologisk system utan kvarvarande slam och inget behov av kemikalier.
Mer information finns på Alnarp Cleanwater Technologys hemsida.