Att använda en kedjegrävare till nedgrävning av fiber, elkablar, vattenslangar och täckdikning har några fördelar.
Grävningen går snabbare än med grävskopa och markskadorna är betydligt mindre.
Vår nya maskin AFT 100 har max. grävdjup 1,2 m och är utrustat med ett laserstyrsystem för djuphållningen.
Vårt största projekt i samband med nedgrävning av fiberslang var byalagsnätet Hörstorp / Harstorp i Östergötland
med en totallängd på c:a 10 km varav kedjegrävning 5,5 km. Tjugoåtta abbonenter blev anslutna till Söderköping kommuns fibernät.