Välkommen till Långsäters Entreprenad

Vi är ett mindre entreprenadsföretag med ett brett verksamhetsområde och har anlitats för både stora och små projekt i Östergötland,
norra Småland och södra Södermanland. Vår kompetenta och engagerade personal hjälper dig med exempelvis:
 
 
Mark- och schaktarbete
Kedjegrävning av kabel och slang
Vägbyggnation
Avloppsanläggning
Våtmarker och vilthägn